Regulament Call for Artists – Rocanotherworld 2023

1. Descrierea AIC / partener principal

Asociaţia Industrii Creative, organizator al Rocanotherworld, funcționează în scopuri culturale, sociale, educative și umanitare și are drept scop revitalizarea locală, angrenarea comunităţilor creative şi implicarea în viaţa civilă a societăţii prin acţiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv şi participativ.

Kaufland, partenerul principal al proiectului, este una dintre cele mai mari companii de retail din Europa care se implică activ în comunități prin proiecte de responsabilitate socială, ghidându-se după motto-ul „Implicarea face diferența!”

2. Context

Grija față de natură, precum și responsabilitatea față de mediu reprezintă una dintre preocupările principale ale organizatorilor, iar demersurile lor vizează și direcția sustenabilității. În contextul în care sprijinim activitățile care tind spre idealul de zero waste, colectarea separată și reciclarea deșeurilor, tematica prezentului apel de proiecte își propune generarea unei instalații artistice din materiale sustenabile și / sau reciclate; deșeuri, obiecte fără întrebuințare.

3. Condiții de participare

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

Se pot înscrie tineri artiști, liber profesioniști, artiști independenți, studenți, persoane fără un venit stabil și rezidenți în România, cu vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani. Cetățenia română nu este obligatorie.

Se oferă câștigătorului un premiu de 7500 lei (include și bugetul de producție) pentru realizarea unei instalații artistice, realizată din materiale sustenabile și materiale reciclate, în acord cu tema prezentului apel. Aceasta va fi expusă la cea de-a opta ediție Rocanotherworld, în perioada 22 – 25 iunie 2023, în Iași, în cadrul festivalului.

4. Tematică

Tematica apelului este „Human touch”. Sprijinim realizarea unui proiect de artă sustenabilă prin care ne dorim să transformăm materiale neconvenționale, deșeuri și obiecte fără întrebuințare într-o instalație artistică.

Nu există cerințe tehnice în privința realizării proiectelor, însă acestea vor fi evaluate și în funcție de fezabilitatea costurilor lor, a materialelor sustenabile și reciclate utilizate în realizarea lor.

5. Înscrierea și calendarul apelului

  • Lansare apel: 6 iunie 2023
  • Deadline înscrieri: 15 iunie 2023
  • Anunț câștigător: 17 iunie 2023
  • Prezentare proiect: 22 – 25 iunie 2023

Documentația necesară înscrierii în apel:

1. Scrisoare de intenție / motivare
(max. 1500 caractere) 

2. Inserare portofoliu de lucrări relevante în domeniul pentru care aplicați (website, CV, exemple de lucrări, proiecte desfășurate în trecut, portofoliu)
Atașați link-urile de Google Drive sau alte servicii de stocare în cloud care pot fi accesate fără condiționare de expirare după o anumită perioadă, cu permisiuni de vizualizare. 

3. Proof of concept
(max. 1500 caractere) O descriere a proiectului ce urmează să fie realizat. 

4. Schițe proiect
Atașați link-urile de Google Drive sau alte servicii de stocare în cloud care pot fi accesate fără condiționare de expirare după o anumită perioadă, cu permisiuni de vizualizare. 

5. Listă materiale reciclate  utilizate în realizarea proiectului
(max. 1000 caractere)

Proiectul selectat, după semnarea contractului de finanțare va primi suma netă de 7500 de lei.

6. Evaluarea proiectelor înscrise

Evaluarea proiectelor înscrise în prezentul apel va fi realizată pe mai multe criterii calitate, creativitate, adecvarea tematicii și criteriile de sustenabilitate elaborate în prezentul regulament.

7. Drepturi de autor

Portofoliile și prezentările înscrise în apel trebuie să fie realizate exclusiv și să aparțină integral persoanelor care le semnează. Acestea nu vor fi făcute publice de către organizator decât cu acordul în prealabil al aplicantului.

Proiectele câștigătoare vor putea fi utilizate de organizatorul apelului în orice conjunctură privată și publică a contextului programelor Rocanotherworld, întotdeauna însoțite de prezentarea autorului proiectelor câștigătoare.

Organizatorul nu va avea nicio pretenție financiară din eventualele câștiguri ale artistului în baza proiectului câștigător. Orice câștig financiar de pe urma proiectului câștigător din partea aplicantului nu va însemna nicio obligație financiară față de organizator, iar proiectul va rămâne eligibil și pentru alte apeluri / concursuri / platforme de dezvoltare profesională.

Aplicantul cedează către organizator drepturile și asocierea de imagine în cadrul proiectului Rocanotherworld alături de implementator, finanțator și partenerii implicați, pentru promovarea și comunicarea publică a proiectului.

8. Taxe și impozite

Înscrierea la apel este gratuită.

Organizatorul se obligă la calcularea și virarea impozitului datorat pentru veniturile obținute de câștigători prin primirea premiului Rocanotherworld.

9. Participarea la prezentarea proiectelor

Câștigătorul prezentului concurs are obligativitatea de a participa fizic la expunerea proiectului câștigător în cadrul evenimentului de prezentare al acestora organizat de către Organizator, respectiv în cadrul celei de-a opta ediții Rocanotherworld, desfășurat în Iași în perioada 22 – 25 iunie 2023.

10. Protecția datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”).

11. Dispoziții finale

Lucrările înscrise nu pot avea conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altei persoane, nu respectă drepturile individului sau îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau sunt ofensatoare în orice alt mod.

Organizatorul poate refuza lucrările înscrise în Concurs dacă acestea nu se încadrează în cerințele sau tematica impuse de prezentul Regulament.

Organizatorul nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la următoarele situații: trimiterea de către participanți a lucrărilor pe o altă adresă decât cea menționată în prezentul Regulament; trimiterea de către aplicanți a lucrărilor în afara termenului de timp menționat în prezentul Regulament; pierderea calității de câștigător al bursei ca urmare a imposibilității contactării prin e-mai și/sau telefon; imposibilitatea sau întârzierea transferării bursei ca urmare a întârzierii sau comunicării eronate a datelor de contact / bancare către Organizator.

Organizatorul nu își asumă răspundere pentru situațiile în care lucrările încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane ori datele și/sau declarațiile Participanților sunt inexacte sau incomplete.

Prin participarea la acest apel, Participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.rocanotherworld.com